Allmänna beställnings- och leveransvillkor

Uppgiftsbehandling och samtycken

Av den fotograferades vårdnadshavare eller en myndig person som ska bli fotograferad (nedan Kund) begär vi i samband med anmälan till fotograferingen (nedan Fotografering) om samtycke till dessa beställnings- och leveransvillkor och samtidigt till att

  • den fotograferade får delta i Fotograferingen
  • den fotograferades bilder får skickas till den skola/det daghem/den församling/det företag/den sammanslutning som har beställt Fotograferingen (nedan Beställare av fotograferingen)
  • den fotograferades grupp- och kompisfoton får publiceras och skickas till alla personer som finns på bilderna och/eller deras vårdnadshavare och till att
  • Kuvaverkko i enlighet med sin Sekretesspolicy kan behandla Kundens och den fotograferades personuppgifter i anknytning till Fotograferingen.
  • Kunden ansvarar för att de uppgifter om namn och grupper som ges i samband med anmälan är riktiga.

Om den som ska fotograferas inte anmäls för fotograferingen på förhand, ansvarar inte Kuvaverkko för att hen blir fotograferad eller att bilderna går att köpa i webbutiken.

Webbutik

Efter fotograferingen skickar vi en inbjudan till webbutiken till den e-postadress som Kunden har angett. I webbutiken kan Kunden titta på bilderna och bland dem beställa önskade fotoprodukter. När Kunden gör en beställning i webbutiken ska hen kontrollera kunduppgifterna och leveransadressen. En beställning som har bekräftats kan inte längre ändras eller annulleras, eftersom den bekräftade beställningen automatiskt skickas till produktionen och Kunden får en beställningsbekräftelse till sin e-post.

Prisen för fotografiprodukterna i webbutiken inkluderar kostnaderna för ordnande av fotograferingstillfället, porträtt-, kompis-, syskon- och gruppfotografering, bildbehandling, kontroll av uppgifterna om dem som ska fotograferas och gruppen samt framställning av de beställda fotoprodukterna.

Kuvaverkko förbehåller sig rätten att inte sälja eller begränsa försäljningsvolymen.

Kuvaverkko förbehåller sig rätten att återkalla en beställning i fall av uppenbara prisfel. Med uppenbara prisfel avses eventuella fel som skett i prissättningen i webbutiken så att produktens pris avviker avsevärt från produktens faktiska pris. I sådana fal avviker det felaktiga priset så uppenbart från det korrekta priset att kunden anses ha förstått att det handlar om ett fel.

Betaltjänstleverantör
Paytrail Oyj (2122839-7) verkar som leverantör av betalningsförmedlare i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj står som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har en betalningsinstitutionslicens. Vid reklamationer ber vi dig att först kontakta leverantören av produkten.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2 Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Du hittar mer information om betalning här: www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

Leverans

Med Beställaren av fotograferingen har det i förväg överenskommits om huruvida de första beställningarna ska skickas hem till den adress som Kunden har angett eller till Beställaren av fotograferingen. De produkter som inte kan levereras per brev levereras som postpaket.

Säljaren bär ansvar för fel i enlighet med konsumentskyddslagen. Köparen ska utan dröjsmål meddela om fel som framkommit i varan, dock senast inom två månader efter att felet visat sig. Säljaren ansvarar inte för fel som uppkommit på grund av felaktig användning av produkten. Naturligt slitage av produkten betraktas inte som fel.

Om beställningen skadas under transport av tredje part kommer en skadeanmälan att göras till det aktuella företaget.

Vi levererar endast till adresser i Finland.

Kunden ska vara en person som har fyllt 18 år.

Kuvaverkko Oy förbehåller sig rätten till ändringar.

Returnering

Om det skulle gå så tråkigt att du trots vår yttersta omsorgsfullhet observerar produktionsfel i produkterna, har våra produkter naturligtvis normal bytesrätt på 14 dygn. Varan får då bytas till en motsvarande produkt som uppfyller de ovannämnda kraven. Eftersom dina fotografier är personliga och vi naturligtvis inte kan sälja dem till någon annan, kan vi dessvärre inte återta produkterna om du skulle ångra dig. Därför gäller ingen ångerrätt för våra produkter. För digitala produkter gäller ingen ånger- eller bytesrätt.

Om en försändelse har skadats under transporten ska mottagaren göra en reklamation av försändelsen när hen tar emot den från föraren. Om produkten uppvisar fel på grund av transportskada, ska vår kundtjänst utan dröjsmål underrättas om saken.

I Konsumenttvistenämndens avgörande dnr D/1227/36/2020 konstateras det att skolfotografier är produkter som helt klart framställs för att motsvara beställarens personliga behov, och att Kuvaverkko Ab inte kan sälja dem vidare. Därför anser nämnden att köparen inte har sådan rätt som avses i 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen att ångra en del av sin beställning och få en motsvarande andel av köpesumman återbetald.

Beskärningstoleransen mellan ett fotografi som ingår i en fotografiprodukt och ett fotografi som visas i webbutiken är en millimeter.

Returer av defekta produkter sker i samma kuvert eller paket som produkterna kom i, om det ännu finns kvar och är helt. Du kan returnera flera barns fotografier i samma kuvert. Använd följande adress på kuvertet:

Ecolor Ab
Kod 5012495
00003 Svarsförsändelse

Också paket kan returneras i samma paket, använd då adressen

Kundreturer
Ecolor Ab
Kod 604488

Kuvaverkko betalar postavgiften för dig.

För returnering som skickas via Matkahuolto ska det på paketet stå Kundreturnering och avtalsnummer 9524030.

Ecolor Ab är underleverantör av tjänster till fotoaffärer. Företaget erbjuder kolnegativa utskriftstjänster, efterbehandling av bilder samt kundtjänst för fotografer, fotograferingstjänster och konsumenter i Finland.

Försändelser som inte avhämtats

Observera att vi tar ut en avgift på 19,95 € av priset på produkter som inte hämtats ut. Avgiften tas ut på grund av de tillverknings-, försändelse- och behandlingskostnader som försändelsen orsakar oss. Avgiften dras av det belopp som återbetalas för beställningen. Returnerade produkter skickas inte på nytt, utan de makuleras.

Tvisthantering

Kuvaverkko ansvarar inte för dröjsmål på grund av force majeur (oöverstigligt hinder) eller för indirekt skada på grund av felaktigt skick eller försenad leverans. Kuvaverkko förbehåller sig rätten att ensidigt ändra sina avtalsvillkor. Beställaren ska bekanta sig med de avtalsvillkor som gäller vid tidpunkten innan hen gör sin beställning.

Om ingen uppgörelse nås i godo i fall av reklamation, har kunden rätt att ta tvisten till Konsumenttvistenämnden för avgörande. Kunden kan väcka åtal mot Kuvaverkko Ab i Helsingfors tingsrätt.