Sekretesspolicy

Kuvaverkko lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s GDPR och dataskyddslagen.

Vi kan då och då ändra denna sekretesspolicy genom att publicera en ny version av den på vår webbplats. Vi rekommenderar därför att du läser vår sekretesspolicy när du uträttar ärenden hos oss.

Datum för utfärdande: 9.9.2017
Uppdaterad: 16.10.2023

1. Personuppgiftsansvarig

Kuvaverkko Oy (nedan Kuvaverkko)
FO-nummer: 3265796-3
Sliperivägen 3
00380 HELSINGFORS

2. Handläggare av registerärenden

Oskar Levänen
oskar.levanen@kuvaverkko.fi

3. Registrets namn

Kuvaverkko Oy:s register som grundar sig på kundrelationer och saklig anknytning.

4. Registrets syfte

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning är

berättigat intresse (kundrelation)

Samtycke
Vi behandlar personuppgifter för att kunna sköta, administrera och utveckla kundrelationerna och övriga relationer utifrån saklig anknytning, såsom samarbete med den skola/det daghem/den församling/det företag/den sammanslutning som har beställt fotograferingen (nedan Beställare av fotograferingen). Personuppgifterna behandlas bland annat för förverkligandet av tjänster, såsom tagning, produktion och leverans av fotografier samt fakturering av och kommunikation med kunderna. Vi behandlar personuppgifter även för att kunna analysera och utveckla våra tjänster och vår övriga affärsverksamhet.

Datalagringsperiod
De data som genereras från fotograferingen kommer att lagras i tjänsten i två (2) kalenderår, varefter alla bildfiler raderas permanent och andra personuppgifter anonymiseras. Med anonymisering avses behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personen inte längre kan identifieras från dem. Betalningsposter sparas i fem (5) år baserat på lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

5. Registrets innehåll

Uppgifter som lagras i registret är

grundläggande uppgifter, såsom

 • för- och efternamn på den fotograferade och/eller dennes vårdnadshavare
 • kontaktuppgifter (postadress, e-postadress, telefonnummer

uppgifter om kundrelationen eller annan saklig anknytning, såsom

 • den fotograferades grupp eller klass
 • uppgifter om Beställaren av fotograferingen
 • bildfiler
 • uppgifter om registrering (lösenord och användarnamn)
 • uppgifter om beställningshistorik, inklusive betalningssätt och inkassouppgifter
 • reklamationer, respons och annan kontakt, kommunikation och åtgärder som rör kundrelationen och saklig anknytning, inklusive lagring av telefonsamtal och den registrerades aktivitet i tjänster på sociala medier i anknytning till den personuppgiftsansvarige.
 • förbud mot marknadsföring
 • marknadsföringsåtgärder som riktas till den registrerade och användningen av dessa
 • kakor och uppgifter om den registrerades enhet och webbeteende som erhållits med hjälp av kakor eller andra motsvarande tekniker (till exempel IP-adress).

6. Principer för skydd av registret

A. Manuellt material
När Kuvaverkko tar emot manuellt material, främst anmälningsblanketter, lagras det i datasystem och materialet förstörs på tillbörligt sätt.

B. Uppgifter som lagras i datasystemen
De uppgifter som registret innehåller och som behandlas elektroniskt är skyddade med hjälp av brandmurar, lösenord och andra tekniska medel som är allmänt godkända inom datasäkerhetsbranschen. Vi ser till att de lagrade uppgifterna samt behörigheterna till servrarna och övriga kritiska uppgifter med tanke på personuppgifternas säkerhet behandlas konfidentiellt och endast av anställda, till vilkas arbetsuppgifter det hör att behandla uppgifterna.

7. Rätt till insyn och rätt att begära korrigering av uppgifter

Varje person som finns i registret (Kund) har rätt att kontrollera de uppgifter om honom eller henne som finns lagrade i registret och begära att eventuella felaktiga uppgifter korrigeras eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. Om Kunden önskar kontrollera de uppgifter som finns lagrade om honom eller henne eller kräva att dessa korrigeras ska begäran skickas skriftligen till företagets adress eller per e-post till asiakaspalvelu(at)kuvaverkko.fi. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov begära att den som har skickat begäran ska styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad).

8. Förbudsrätt

I sådana fall ska kunden kontakta vår kundtjänst. En Kund som finns i registret har även rätt att begära att personuppgifterna om honom eller henne raderas ur registret (”rätten att bli glömd”). Begäran ska skickas skriftligen till Kuvaverkko eller per e-post till asiakaspalvelu(at)kuvaverkko.fi. Kuvaverkko kan vid behov begära att den som har skickat begäran ska styrka sin identitet. Kuvaverkko svarar kunden inom den tid som anges i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom en månad). Registranten kan, om han önskar, ge Kuvaverkko Oy samtycke eller förbud avseende direktmarknadsföring genom att kontakta kundtjänst.

9. Regelmässiga uppgiftskällor

Registrets regelmässiga uppgiftskälla är Kunden själv när han eller hon anmäler sig till en fotografering eller besöker Kuvaverkkos webbutik. Kunden lämnar uppgifter om sig själv i samband med till exempel registrering, köp av fotoprodukter, användning av Kuvaverkkos övriga tjänster eller deltagande i marknadsföringskampanjer. Därtill samlar vi med hjälp av kakor eller andra motsvarande tekniker in personuppgifter via den enhet som Kunden använder.

10. Användning av kakor i webbtjänsten

Vi använder så kallade cookies eller kakor på vår webbplats. En kaka är en liten textfil som sparas på användarens dator och som gör det möjligt för oss att skapa en säker session för användaren under vilken systemet vet att det handlar om en och samma användare. Kakorna skadar inte användarens datorer eller filer.

Med hjälp av kakorna följer vi bland annat upp antalet besökare i tjänsterna samt information om vilka sidor, webbläsare och operativsystem som besökarna använder. Även användarens IP- och webbadress sparas med hjälp av kakorna. Kakorna sparar även information om enhetens användning och användningssätt, till exempel användarnamn, valt användningsspråk, fontstorlek och olika skärminställningar.

Med hjälp av kakorna försöker Kuvaverkko göra sina tjänster ännu bättre och utveckla dem på ett sådant sätt att de uppfyller användarnas önskemål så bra som möjligt. Med hjälp av kakorna är det möjligt att skapa personliga rekommendationer och identifiera användarens intressen. Uppgifter som har samlats in med hjälp av kakor kan även kombineras med uppgifter som har lämnats av kunden i andra sammanhang för att möjliggöra en bättre användarupplevelse.

På Kuvaverkkos webbplats används även analysverktyget Google Analytics. I detta syfte använder Google Analytics kakor, varvid information om användningen av webbplatsen som skapas med hjälp av kakorna överförs och sparas i Google. Enligt användarvillkoren för Google Analytics kombinerar Google inte de registrerades IP-adresser med någon annan information som förvaras i Google.

Om användaren inte vill tillåta användningen av kakor är detta möjligt, men i sådana fall kan vi inte garantera att tjänsterna fungerar smidigt, eftersom kakorna är nödvändiga för att den webbplats vi administrerar och de tjänster vi erbjuder ska fungera som det är tänkt.

11. Om utlämnande och överföring av uppgifter

Kuvaverkko Oy överför inte och lämnar inte ut uppgifter som finns i kundregistret i några andra syften än fakturering och inkasso, samt på begäran till sakägare och för myndighetsbruk.Vid överföring av uppgifter följs kraven i EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgifterna överförs inte utanför Europeiska unionens medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I enlighet med beställnings- och leveransvillkoren ger Kunden Kuvaverkko rätt att skicka den fotograferades bilder till den skola/det daghem/den förening/det företag/den sammanslutning som har beställt Fotograferingen samt att publicera och skicka den fotograferades grupp- och kompisfotografier till alla personer som finns på bilden och/eller deras vårdnadshavare.

Denna registerbeskrivning finns alltid tillgänglig på adressen www.kuvaverkko.fi.