Vastuullisuus

Kuvaverkko on ensimmäinen hiilineutraali koulukuvausyritys. Teemme aktiivisesti vihreämpiä valintoja, koska välitämme kuvattaviemme tulevaisuudesta. Siksi ympäristöystävällisyys ja kestävä kehitys ohjaavat kaikkea toimintaamme. Kuvaverkko huomioi toiminnoissaan ympäristön mahdollisimman laajasti sekä välittää asiakkailleen tietoa asian tärkeydestä. Kuvaverkon ympäristöpolitiikka kattaa kaikki yrityksen toiminnot.

Ekokompassi-ympäristösertifikaatti

Kuvaverkolle on myönnetty ensimmäisenä kuvausliikkeenä Ekokompassi-ympäristösertifikaatti jo vuonna 2015. Ekokompassi on ympäristöjärjestelmä, jonka avulla tunnistamme liiketoiminnassamme ympäristövaikutukset ja kehitämme toimintaamme kestävän kehityksen näkökulmasta. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä auditoidaan kolmen vuoden välein.

  • Huomioimme ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset liiketoimintamme suunnittelussa.
  • Pyrimme tehostamaan asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme ympäristömyönteisyyttä.
  • Suosimme yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä, jotka toimivat ympäristöpolitiikkamme mukaisesti ja joilla ympäristöajattelu on myös osana liiketoimintansa strategiaa.
  • Käyttämämme valokuvapaperit, paperit ja paperista valmistetut tuotteet ovat kaikki FSC-sertifioituja tai niillä on PEFC-sertifikaatti.

Lisäksi varmistamme säännöllisin väliajoin, että voimassa olevat ympäristölainsäädännöt tulevat huomioiduksi toiminnassamme ja pyrimme myös ennakoimaan lainsäädännön kehitystä. Kehitämme tuotantoa ja tehokkaampia työmenetelmiä, joiden avulla voimme vähentää materiaalihukkaa. Lajittelemme ja kierrätämme jätteet tehokkaasti. Toimituksissamme käytämme mm. hiilineutraaleja Postin Green -palveluita.

Kemikaalivapaata kuvanvalmistusta

Keväällä 2019 siirryimme ensimmäisenä ja ainoana toimijana Suomessa valokuvien valmistamisessa uuteen aikaan. Kuvaverkon kuvat muodostetaan valokuvapaperille ympäristöystävällisesti HP Indigo -tuotantolaitteella ilman kemikaaleja, koska perinteisessä valokuvanvalmistuksessa käytetyt kemikaalit ovat ympäristöjätettä.

Kemikaalittomassa valokuvien valmistuksessa väriaine siirretään suoraan valokuvapaperille. Tämän ansiosta valmistuksessa ei muodostu ongelmajätteitä eikä hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi HP Indigo on valmistettu kestävistä komponenteista, jotka ovat tuotannosta poistamisen jälkeen kierrätettävissä.

Vastuullisuusraportti 2023 – 2024

Kuvaverkko ikuistaa vuosittain satojen tuhansien kuvattavien lapsuus- ja nuo- ruusvuodet sekä kaverit ja ryhmät koko Suomessa. Kuvaverkon kuvat tuovat iloa kuvattavalle, perheelle ja sukulaisille pitkin vuotta ja moniksi vuosiksi eteenpäin. Laadukkaat kuvat säilyvät ja tuovat iloa vuosikymmenten ajan. Valokuvat ovat tärkeä pala lapsen elämää ja kasvua.

Kuvaverkko - Vastuullisuusraportti 2023 - 2024

Hiilidioksidipäästöjen kompensaatio

Ympäristöystävällisemmän kuvienvalmistuslaitteen hankinnan jälkeen kartoitimme pienentyneen hiilijalanjälkemme, joka on 110 tonnia (CO2eqv) vuodessa. Kompensoimme loput hiilidioksidipäästömme kasvattamalla kotimaisen hiilinielun: metsän. Hiilidioksidia poistetaan ilmakehästä uudelleen metsittämällä joutomaata yhdessä Puuni Oy:n kanssa. Hiilinielu tehdään paikkaan, joka ei muuten metsity. Uudelleenmetsityksen yhteydessä syntyy uusia elinympäristöjä ja ekosysteemejä hidastamaan ilmastonmuutosta. Toimme jo vuonna 2020 ensimmäisenä valokuvausalan toimijana markkinoille hiilineutraalit valokuvatuotteet, joiden hinnassa on kompensoitu kuvauspalvelun ja kuvatuotteen hiilijalanjälki sen koko elinkaaren ajalta.

Kuvaverkon valokuvat säilyvät yli 200 vuotta – samoin kuin istuttamamme metsä. Haluamme, että lapsuus- ja nuoruusmuistot sekä luonto säilyvät mahdollisimman kauniina. Katso videolta, miten toimitusjohtajamme Petri pärjäsi istutuspuuhissa.