Ekokompassen för en renare framtid

24.3.2019

Vi tänker på de fotograferades framtid. Vi har minskat miljöbelastningen genom smarta kemikalie- och materialval. Dessutom undviker vi att producera onödiga bilder. Fotografierna kan även beställas i digitalt format i webbutiken. För detta har vi som första företag i branschen beviljats certifikatet Ekokompassen.

Kuvaverkkos miljöpolitik omfattar företagets samtliga funktioner. Vår miljöpolitik signalerar att Kuvaverkko beaktar miljön i sin verksamhet så långt det är möjligt och förmedlar information om hur viktig miljön är till sina kunder. Vi identifierar den miljöpåverkan vår affärsverksamhet har och utvecklar verksamheten i enlighet med en hållbar utveckling och med beaktande av miljön.

Kuvaverkko beviljades miljöcertifikatet Ekokompassen i januari 2015. Mer information om Ekokompassen: ekokompassi.fi/sv.

Ekokompass - Kuvaverkko