Fotografering under koronaepidemin

8.1.2021

Våra kunders och vår personals trygghet är oerhörd viktig för oss: vi utför en trygg fotografering under coronaepidemin. Vi fortsätter att följa de säkerhetsprotokoll som vi startade i höstas. Vi iakttar de allmänna anvisningarna och rekommendationerna och följer proaktivt epidemisituationen.

Vi reagerar omedelbart på ändringar i myndighetsanvisningar och -rekommendationer och tar alltid hänsyn till den lokala situationen.

  • Varje fotografering planeras och genomförs tillsammans med skolan/daghemmet/gemenskapen med beaktande av dess individuella behov.
  • Fotograferingarna ordnas i salar eller andra tillräckligt stora utrymmen.
  • Om möjligt går alla i fotograferingslokalen in genom en dörr och ut genom en annan.
  • Endast en klass/grupp i taget kommer till fotograferingsplatsen.
  • Endast friska fotografer tar foton, och fotografen tar omsorgsfullt hand om sin egen handhygien samt ett tillräckligt säkerhetsavstånd till dem som fotograferas. Vid begäran eller enligt en allmän rekommendation använder fotografen munskydd. Fotografen rör inte vid fotograferingstillståndspappren.
  • Alla tvättar händerna innan de kommer till fotograferingen, och fotografen har med sig handdesinfektionsmedel.