Kuvaverkko deltar i att stödja barnen

20.12.2023

Att främja välmående av barn och unga är viktigt för oss: även i år stöder vi Rädda Barnen rf:s arbete i Finland. Med julinsamlingen motverkas marginalisering av barn och unga samt hjälps familjer som lever i ekonomiskt trångmål.

Vi tackar varmt varje skola, daghem, idrottsförening och fotograferingsplats, där vi fått fotografera under det gångna året. Ett stort tack även till de barn och unga som fotograferats, samt deras föräldrar, som vi fått gläda med viktiga foton och fotoprodukter.

Vi önskar en fridfylld juletid och ett lyckligt nytt år 2024 åt alla våra kunder och samarbetspartner!