Vi stödjer barns välmående

16.12.2021
Rädda Barnen rf:s 2021 - Kuvaverkko

Med julinsamlingen är Kuvaverkko med att hjälpa låginkomstfamiljer i Finland och stödja arbetet för barns välmående.

Rädda Barnens arbete förebygger utanförskap och växande ojämlikhet och hjälper barn som lever under de svåraste omständigheterna. Viktig hjälp når upp till 45 000 barn i Finland varje år.

Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år 2022!