Vi stödjer Rädda Barnens arbete i Finland

16.12.2020
Rädda Barnen rf:s 2020 - Kuvaverkko

Kuvaverkko stödjer Rädda Barnens arbete i Finland julen 2020. Med julinsamlingen motverkas marginalisering av barn och unga samt skapas förutsättningar för en bättre framtid för familjer som lever i ekonomiskt trångmål. Vi önskar alla en God Jul och Tryggt Nytt År!