Låt oss fira den första nationella skolfotograferingsdagen tillsammans!

10.10.2022

Finska skolfotograferingsförbundet inför den årliga nationella skolfotograferingsdagen, och den firas för första gången 12.10.2022.

Den första skolfotograferingsdagen äger rum på Uno Cygnaeus födelsedag. Uno Cygnaeus är känd som fadern för den finska folkskolan.

Traditionerna kring skolfotograferingen i Finland sträcker sig så gott som 160 år bak i tiden. Enligt studier finner till och med 82% av föräldrarna skolfotograferingen som en viktig del av förevigandet av barndomsminnen.

Vi fotograferar hundratusentals barn och unga varje år

Kuvaverkko är medlem i Finska skolfotograferingsförbundet. Förbundets medlemmar fotograferar över 98% av alla barn och unga i daghem- eller skolålder. Genom oss fotograferas årligen hundratusentals barn och unga. Genom familjerna på de fotograferade barnen och unga, berör skolfotograferingen näratill 2 miljoner finländare årligen.

Hur är det med dina gamla klasskamrater?

Den nationella skolfotograferingsdagen vill betona de långa rötter som traditionerna kring skolfotograferingen har, och även genom bilder och minnen, muntra upp familjer under läsåret. Nationella skolfotograferingsdagen firas 12.10. genom att ta fram sina skolfoton och genom att minnas de klasskamrater man har med på gruppfotot.

Vi fotograferingsföretag samt skol-och daghemsfotograferna firar dagen genom att arbeta. Även idag fotograferas tusentals elever runt om i Finland.