Vi kommer att genomföra en säker fotografering

11.8.2021
Kuvaverkko - Turvallinen kuvaustapahtuma

Våra kunders och vår personals trygghet är av största vikt för oss. Som medlem i Suomen koulukuvausliitto har vi förbundit oss till att genomföra ett tryggt fotograferingstillfälle under coronaepidemin:

 • Vi iakttar de allmänna anvisningarna och följer proaktivt epidemiläget.
 • Fotograferingarna ordnas i salar eller andra tillräckligt stora utrymmen.
 • Endast en klass/grupp i taget kommer till fotograferingsplatsen. Grupper varken blandas eller kombineras.
 • Utgångspunkten är att klassers grupp- och kompisfoton kan tas som normalt. Varje fotografering planeras och genomförs tillsammans med skolan/daghemmet/gemenskapen med beaktande av dess individuella behov.
 • Fotografen är noggrann med handhygienen och säkerhetsavstånden och har ingen fysisk kontakt med dem som fotograferas.
 • Fotografen undviker resor till riskländer enligt Utrikesministeriets anvisningar.
 • Fotografen använder munskydd.
 • Fotografen undviker att gå in i lärarrummet eller i andra lokaler i skolan eller på enheten för småbarnspedagogik.
 • Personer med symtom på sjukdom deltar inte i fotograferingen.
 • Alla tvättar händerna med tvål innan de kommer till fotograferingen, och fotografen har med sig handdesinfektionsmedel.
 • Om det är möjligt, går alla in i rummet där fotograferingen ordnas genom en dörr och ut genom en annan.
 • Man ser till att tillräckliga säkerhetsavstånd hålls i köerna.

Vi förevigar trevliga minnen även under denna ovanliga tid: förra läsåret rapporterades inga smittofall vid fotograferingstillfällen. Man kan tryggt komma för att fotograferas.