Odla skog tillsammans med oss – välj koldioxidneutrala foton

17.9.2020

Vi arbetar med miljön i åtanke: ansvarsfullt och långsiktigt. Vi minskade vårt koldioxidavtryck genom att år 2019 skaffa en koldioxid- och miljöavfallsfri anordning för tillverkning av foton. Därefter kartlade vi Kuvaverkkos minskade koldioxidavtryck, som är 110 ton (CO2eqv) per år. Resten av våra koldioxidutsläpp kompenserar vi för genom att plantera skog. Tillsammans med oss kan du delta i kampen mot klimatförändringen genom att köpa koldioxidneutrala fotoprodukter.

Kuvaverkko - Hiilineutraali

Kuvaverkko introducerade koldioxidneutrala fotoprodukter på marknaden

Som enda aktör inom fotobranschen har vi miljövänliga fotoskrivare, och nu som första aktör introducerade vi koldioxidneutrala fotoprodukter på marknaden. I priset på den koldioxidneutrala produkten har koldioxidavtrycket från fotograferingstjänsten och fotoprodukten kompenserats för hela deras livscykel. Koldioxidneutrala produkter har märkts separat i vår webbutik.

En inhemsk kolsänka bromsar upp klimatförändringen

Vi avlägsnar koldioxidavtrycket från vår verksamhet genom att odla en inhemsk kolsänka: skog. Vi avlägsnar koldioxid från atmosfären genom att återplantera ödemarker i Finland tillsammans med Puuni Oy. Vi skapar kolsänkor på platser som annars inte beskogas. Träd tar upp koldioxid ur atmosfären när de växer. Träd utgör ett kolförråd i hundratals år. I samband med återplanteringen skapas nya livsmiljöer och ekosystem som saktar ner klimatförändringen. Hos oss kan du föreviga livets höjdpunkter, på ett miljömedvetet sätt.